واژگان انگلیسی و فارسی آهک

واژگان انگلیسی و فارسی آهک

نویسنده : مدیریت شرکت

|


فهرست الفبایی فارسی واژگان آهک و سنگ‌آهک (مورداستفاده در صنعت) همراه با معادل انگلیسی

فهرست الفبایی انگلیسی واژگان آهک و سنگ‌آهک (مورداستفاده در صنعت) همراه با معادل فارسی

ارسال نظر