مشاوره فنی و تولید

مشاوره فنی و تولید

طرح توسعه واحدهای آهک صنعتی
تکوین محصول جدید در صنعت آهک
حل مشکلات و افزایش راندمان کمی وکیفی تولید
تامین تمامی متریال و مصالح نسوز و دیرگداز کوره های آهک
اجرای نسوزکاری کوره های افقی و عمودی آهک (تخریب، تخلیه، نوسازی)
راه اندازی خط توليد خردایش، پخت، دانه بندي، ميكرونيزاسيون، هيدراتاسيون و بسته بندي