مشاوره طراحی و ساخت

مشاوره طراحی و ساخت

خدمات مشاوره، طراحي، آموزش، نظارت و اجرای نصب و راه اندازي:
انواع تجهيزات و ماشين آلات خط توليد کامل آهك
انواع تجهیزات غبارگیر و مهارکننده آلودگی های زیست محیطی آهک
انواع تجهيزات و ماشين آلات افزایش كيفيت آهك
سيستم هوشمند كنترل اتوماتیک و تمام مكانيزه خط توليد