فروش و بازرگانی

فروش و بازرگانی

فرآوری، تولید، بسته بندی و توزیع انواع آهک زنده، آهک هیدراته، کربنات کلسیم، دولومیت کلسینه و سایر مشتقات آن
مشاوره فروش و بازاریابی، اجرای فروش محصولات، معرفی مشتریان داخلي و خارجي آهك.
خرید و فروش، صادرات، توزیع و تولید تمامی محصولات آهک زنده، آهک هیدراته و کربنات کلسیم