فروش و بازرگانی

فروش و بازرگانی

بازرگانی، تولید و توزیع انواع آهک زنده، آهک هیدراته، کربنات کلسیم، دولومیت کلسینه و سایر مشتقات آن به تمام نقاط کشور.
اجرای فروش محصولات، مشاوره فروش و بازاریابی، معرفی مشتریان داخلي و خارجي آهك.
خرید و فروش، صادرات، توزیع و تولید بدون کارخانه تمامی محصولات