خدمات ما

مشاوره معدن
نقشه توپوگرافي، انتخاب سینه كار، چالزني، آتشکاري و ...
خدمات تحقیق و توسعه
طرح توجیه اقتصادی، ترجمه و انتشار مقالات،کتاب ها و ...
طراحی و ساخت
انواع تجهیزات و ماشین آلات خط تولید آهک
آموزش پرسنل
برگزاری دوره ها و آموزش پرسنل مرتبط با تولید
باربری، حمل و نقل
پيمانكاري، باربري و حمل به تمام نقاط
راه اندازی کنترل کیفیت
آزمايشگاه كنترل كيفيت، اخذ استانداردها و ...
فروش و بازرگانی
تولید و توزیع انواع آهک زنده، آهک هیدراته و...
مشاوره فنی و تولید
طرح توسعه، تکوین محصول جدید، افزایش راندمان تولید