خدمات ما

مشاوره طراحی و ساخت
انواع تجهیزات و ماشین آلات خط تولید آهک
آموزش و مهارت پرسنل
برگزاری دوره ها و آموزش پرسنل مرتبط با تولید
فروش و بازرگانی
تولید و توزیع انواع آهک زنده، آهک هیدراته و...
مشاوره فنی و تولید
طرح توسعه، تکوین محصول جدید، افزایش راندمان تولید