باربری، حمل و نقل

باربری، حمل و نقل

پيمانكاري، باربري و حمل آهک بصورت فله ای بونکر، کمپرسی،کف،تریلی به تمام نقاط با تعرفه مناسب