آهک زنده پودری گرید معمولی

آهک زنده پودری گرید معمولی


نام های تجاری محصول:

آهک * آهک پودری * آهک زنده * آهک آب ندیده  * آهک شیمیایی * اکسید کلسیم * آهک نشکفته * آهک سوخته * مونوکسید کلسیم * سنگ آهک کلسینه شده * سنگ آهک پخته شده * آهک کلسینه * آهک زنده ریزدانه * آهک زنده شکری * آهک زنده گرانولی

    

نوع بسته بندی محصول:

کیسه ای15 کیلویی لمینت دار